تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

مودم - روتر adsl ایسوس Modem Router Adsl Asus

به فروشگاه اینترنتی مودم - روتر adsl ایسوس رایانه آنلاین خوش آمدید

Asus ADSL2 Plus DSL-N14U-b1 Wireless N300 Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus ADSL2 Plus DSL-N14U-b1 Wireless N300 Modem Router

مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 ایسوس مدل DSL-N14U-b1

مدلمودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 ایسوس مدل DSL-N14U-b1
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
تعداد آنتندو عدد
رابط‌‌هاپورت RJ-11 پورت اترنت RJ-45 LAN پورت USB
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
تعداد پورت USBیک عدد
تماس بگیرید
Asus DSL-N14U Wireless N300 ADSL2+ Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus DSL-N14U Wireless N300 ADSL2+ Modem Router

مودم روتر بی سیم N300 ایسوس سری +ADSL2 مدل DSL-N14U

مدلمودم روتر بی سیم N300 ایسوس سری +ADSL2 مدل DSL-N14U
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
تعداد پورت USBیک عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت USB
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
تعداد آنتندو عدد
تماس بگیرید
ASUS DSL-N12E_C1 Wireless N300 ADSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASUS DSL-N12E_C1 Wireless N300 ADSL Modem Router

مودم روتر ADSL بی‌سیم N300 ایسوس مدل DSL-N12E_C1

مدلمودم روتر ADSL بی‌سیم N300 ایسوس مدل DSL-N12E_C1
تعداد آنتندو عدد
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11
تماس بگیرید
Asus DSL-N10 C1 Wireless-N150 ADSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus DSL-N10 C1 Wireless-N150 ADSL Modem Router

مودم-روتر ADSL و بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N10 C1

مدلمودم-روتر ADSL و بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N10 C1
تعداد آنتنیک عدد
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
تماس بگیرید
ASUS DSL-AC88U ADSL/ VDSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASUS DSL-AC88U ADSL/ VDSL Modem Router

مودم روتر ADSL / VDSL ایسوس مدل DSL-AC88U

مدلمودم روتر ADSL / VDSL ایسوس مدل DSL-AC88U
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
تعداد پورت USBدو عدد
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز
تعداد آنتنیک عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت RJ-45 WAN
موجود نیست
ASUS DSL-N16 Wireless VDSL/ADSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASUS DSL-N16 Wireless VDSL/ADSL Modem Router

مودم روتر بی سیم VDSL/ADSL ایسوس مدل DSL-N16

مدلمودم روتر بی سیم VDSL/ADSL ایسوس مدل DSL-N16
رابط‌‌هاپورت RJ-11 پورت اترنت RJ-45 LAN
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
موجود نیست
ASUS DSL-N55U_D1 N600 Wireless Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASUS DSL-N55U_D1 N600 Wireless Modem Router

مودم روتر بی‌سیم N600 ایسوس مدل DSL-N55U_D1

مدلمودم روتر بی‌سیم N600 ایسوس مدل DSL-N55U_D1
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز
تعداد آنتنسه عدد
رابط‌‌هاپورت RJ-11 پورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-45 WAN/LAN پورت USB
تعداد پورت USBدو عدد
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
موجود نیست
ASUS DSL-AC52U Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASUS DSL-AC52U Modem Router

مودم روتر بی‌سیم ایسوس مدل DSL-AC52U

مدلمودم روتر بی‌سیم ایسوس مدل DSL-AC52U
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت USB پورت RJ-45 WAN
تعداد پورت USBیک عدد
تعداد آنتنچهار عدد
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
موجود نیست
ASUS DSL-N12HP Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASUS DSL-N12HP Modem Router

روتر بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N12HP

مدلروتر بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N12HP
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
تعداد آنتندو عدد
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
موجود نیست
Asus DSL-N10E Wireless N150 ADSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus DSL-N10E Wireless N150 ADSL Modem Router

مودم روتر ADSL بی‌سیم N150 ایسوس مدل DSL-N10E

مدلمودم روتر ADSL بی‌سیم N150 ایسوس مدل DSL-N10E
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
تعداد آنتنیک عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
موجود نیست
ASUS DSL-N55U_C1 N600 Wireless Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASUS DSL-N55U_C1 N600 Wireless Modem Router

مودم روتر بی‌سیم N600 ایسوس مدل DSL-N55U_C1

مدلمودم روتر بی‌سیم N600 ایسوس مدل DSL-N55U_C1
تعداد آنتنسه عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت USB پورت RJ-45 WAN/LAN
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز
تعداد پورت USBدو عدد
موجود نیست
Asus N14U_C1 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus N14U_C1 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router

مودم روتر بی‌سیم N300 ایسوس سری +ADSL2 مدل N14U_C1

مدلمودم روتر بی‌سیم N300 ایسوس سری +ADSL2 مدل N14U_C1
تعداد پورت USBیک عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت USB
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
موجود نیست
Asus DSL-AC68U Dual-Band Wireless-AC1900 Gigabit ADSL/VDSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus DSL-AC68U Dual-Band Wireless-AC1900 Gigabit ADSL/VDSL Modem Router

مودم-روتر ADSL/VDSL بی‌سیم و دوبانده ایسوس مدل DSL-AC68U

مدلمودم-روتر ADSL/VDSL بی‌سیم و دوبانده ایسوس مدل DSL-AC68U
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت USB
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز
تعداد آنتنسه عدد
تعداد پورت USBیک عدد
موجود نیست
Asus DSL-N12U C1 Wireless N300 ADSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus DSL-N12U C1 Wireless N300 ADSL Modem Router

مودم روتر بی‌سیم ایسوس سری ADSL مدل DSL-N12U C1

مدلمودم روتر بی‌سیم ایسوس سری ADSL مدل DSL-N12U C1
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
تعداد پورت USBیک عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت USB
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
تعداد آنتندو عدد
موجود نیست
Asus DSL-N10S Wireless N150 ECO-Wi-Fi ADSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus DSL-N10S Wireless N150 ECO-Wi-Fi ADSL Modem Router

مودم روتر ADSL بی‌سیم N150 ایسوس مدل DSL-N10S

مدلمودم روتر ADSL بی‌سیم N150 ایسوس مدل DSL-N10S
تعداد آنتنیک عدد
تعداد پورت اترنت RJ-45یک عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
موجود نیست
Asus DSL-N12U B1 Wireless N300 ADSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus DSL-N12U B1 Wireless N300 ADSL Modem Router

مودم-روتر ADSL و بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N12U B1

مدلمودم-روتر ADSL و بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N12U B1
تعداد آنتندو عدد
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
تعداد پورت USBیک عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت USB
موجود نیست
Asus DSL-N55U Annex A Dual-Band Wireless-N600 Gigabit ADSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus DSL-N55U Annex A Dual-Band Wireless-N600 Gigabit ADSL Modem Router

مودم-روتر ADSL بی‌سیم و دوبانده ایسوس مدل DSL-N55U Annex A

مدلمودم-روتر ADSL بی‌سیم و دوبانده ایسوس مدل DSL-N55U Annex A
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت USB
تعداد آنتنسه عدد
تعداد پورت USBدو عدد
موجود نیست
Asus DSL-N66U Stylish Concurrent Dual-Band Wireless-N900 Gigabit Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Asus DSL-N66U Stylish Concurrent Dual-Band Wireless-N900 Gigabit Modem Router

مودم-روتر بی‌سیم و دوبانده ایسوس مدل DSL-N66U

مدلمودم-روتر بی‌سیم و دوبانده ایسوس مدل DSL-N66U
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11 پورت USB پورت RJ-45 WAN
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز
تعداد پورت USBدو عدد
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
تعداد آنتنسه عدد
موجود نیست
ASUS DSL-N10 Wireless N150 ADSL Modem Router
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ASUS DSL-N10 Wireless N150 ADSL Modem Router

مودم روتر ADSL و بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N10

مدلمودم روتر ADSL و بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N10
تعداد آنتنیک عدد
فرکانس قابل پشتیبانی2.4 گیگاهرتز
تعداد پورت اترنت RJ-45چهار عدد
رابط‌‌هاپورت اترنت RJ-45 LAN پورت RJ-11
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن