تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

دیتا-ویدیو پروژکتور ویویتک Data Video Projector Vivitek

به فروشگاه اینترنتی دیتا-ویدیو پروژکتور ویویتک رایانه آنلاین خوش آمدید

Vivitek DW882ST Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek DW882ST Projector

پروژکتور ویویتک مدل DW882ST

مدلپروژکتور ویویتک مدل DW882ST
Wifi
ورودی شبکه
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
پورت HDMI
خروجی S-Video
وضوح تصویر1280x800|WXGA
USB
تماس بگیرید
Vivitek D757WT Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D757WT Projector

پروژکتور ویویتک مدل D757WT

مدلپروژکتور ویویتک مدل D757WT
ورودی شبکه
USB
وضوح تصویر1280x800|WXGA
Wifi
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
تماس بگیرید
Vivitek ES2808F video projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek ES2808F video projector

ویدئو پروژکتور ویویتک مدل ES2808F

مدلویدئو پروژکتور ویویتک مدل ES2808F
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1024x768|XGA
خروجی S-Video
Wifi
ورودی شبکه
پورت HDMI
تماس بگیرید
Vivitek Qumi Q6 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek Qumi Q6 Projector

پروژکتور ویویتک مدل Qumi Q6

مدلپروژکتور ویویتک مدل Qumi Q6
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
ورودی شبکه
خروجی S-Video
وضوح تصویر1280x800|WXGA
Wifi
تماس بگیرید
VIVITEK-DX56AAA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

VIVITEK-DX56AAA

ویدیو پروژکتور ویوتیک مدل DX56AAA

مدلویدیو پروژکتور ویوتیک مدل DX56AAA
خروجی S-Video
وضوح تصویر1024x768|XGA
پورت HDMI
موجود نیست
Vivitek DX831 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek DX831 Projector

پروژکتور ویویتک مدل DX831

مدلپروژکتور ویویتک مدل DX831
USB
وضوح تصویر1024x768|XGA
خروجی S-Video
Wifi
ورودی شبکه
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
موجود نیست
Vivitek DS234 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek DS234 Projector

پروژکتور ویویتک مدل DS234

مدلپروژکتور ویویتک مدل DS234
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
وضوح تصویر800x600|SVGA
پورت HDMI
Wifi
ورودی شبکه
موجود نیست
Vivitek D55FA Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D55FA Projector

پروژکتور ویویتک مدل D55FA

مدلپروژکتور ویویتک مدل D55FA
خروجی S-Video
ورودی شبکه
وضوح تصویر800x600|SVGA
پورت HDMI
Wifi
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
موجود نیست
Vivitek DX864 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek DX864 Projector

پروژکتور ویویتک مدل DX864

مدلپروژکتور ویویتک مدل DX864
پورت HDMI
Wifi
USB
خروجی S-Video
وضوح تصویر1024x768|XGA
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
موجود نیست
Vivitek D910HD Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D910HD Projector

پروژکتور ویویتک مدل D910HD

مدلپروژکتور ویویتک مدل D910HD
پورت HDMI
ورودی شبکه
خروجی S-Video
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
وضوح تصویر1920x1080|FHD
Wifi
USB
موجود نیست
Vivitek D966HD-WT Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D966HD-WT Projector

پروژکتور ویویتک مدل D966HD-WT

مدلپروژکتور ویویتک مدل D966HD-WT
خروجی S-Video
ورودی شبکه
USB
وضوح تصویر1920x1080|FHD
Wifi
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
موجود نیست
Vivitek D557W Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D557W Projector

پروژکتور ویویتک مدل D557W

مدلپروژکتور ویویتک مدل D557W
وضوح تصویر1280x800|WXGA
ورودی شبکه
پورت HDMI
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
خروجی S-Video
موجود نیست
Vivitek D5010 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D5010 Projector

پروژکتور ویویتک مدل D5010

مدلپروژکتور ویویتک مدل D5010
وضوح تصویر1024x768|XGA
USB
پورت HDMI
Wifi
خروجی S-Video
ورودی شبکه
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
موجود نیست
Vivitek D967 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D967 Projector

پروژکتور ویویتک مدل D967

مدلپروژکتور ویویتک مدل D967
ورودی شبکه
پورت HDMI
خروجی S-Video
Wifi
وضوح تصویر1024x768|XGA
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
موجود نیست
Vivitek H9080FD Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek H9080FD Projector

پروژکتور ویویتک مدل H9080FD

مدلپروژکتور ویویتک مدل H9080FD
وضوح تصویر1920x1080|FHD
USB
Wifi
پورت HDMI
خروجی S-Video
موجود نیست
Vivitek D751ST Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D751ST Projector

پروژکتور ویویتک مدل D751ST

مدلپروژکتور ویویتک مدل D751ST
ورودی شبکه
خروجی S-Video
USB
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
Wifi
وضوح تصویر1280x800|WXGA
پورت HDMI
موجود نیست
Vivitek Qumi Q5 Pocket Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek Qumi Q5 Pocket Projector

پروژکتور قابل حمل ویویتک مدل Qumi Q5

مدلپروژکتور قابل حمل ویویتک مدل Qumi Q5
ورودی شبکه
پورت HDMI
Wifi
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
خروجی S-Video
وضوح تصویر1280x800|WXGA
موجود نیست
Vivitek D867 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D867 Projector

پروژکتور ویویتک مدل D867

مدلپروژکتور ویویتک مدل D867
پورت HDMI
USB
خروجی S-Video
Wifi
ورودی شبکه
وضوح تصویر1024x768|XGA
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
موجود نیست
Vivitek QUMI Q2 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek QUMI Q2 Projector

پروژکتور ویویتک مدل QUMI Q2

مدلپروژکتور ویویتک مدل QUMI Q2
وضوح تصویر1280x800|WXGA
ورودی شبکه
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
USB
Wifi
خروجی S-Video
موجود نیست
Vivitek D535 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D535 Projector

پروژکتور ویویتک مدل D535

مدلپروژکتور ویویتک مدل D535
USB
Wifi
وضوح تصویر1024x768|XGA
ورودی شبکه
موجود نیست
Vivitek D860 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D860 Projector

پروژکتور ویویتک مدل D860

مدلپروژکتور ویویتک مدل D860
پورت HDMI
USB
خروجی S-Video
Wifi
وضوح تصویر800x600|SVGA
ورودی شبکه
موجود نیست
Vivitek D555 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D555 Projector

پروژکتور ویویتک مدل D555

مدلپروژکتور ویویتک مدل D555
وضوح تصویر1024x768|XGA
خروجی S-Video
Wifi
USB
پورت HDMI
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
ورودی شبکه
موجود نیست
Vivitek D554 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D554 Projector

پروژکتور ویویتک مدل D554

مدلپروژکتور ویویتک مدل D554
ورودی شبکه
پورت HDMI
Wifi
وضوح تصویر800x600|SVGA
قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر
خروجی S-Video
USB
موجود نیست
Vivitek D530 Projector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vivitek D530 Projector

پروژکتور ویویتک مدل D530

مدلپروژکتور ویویتک مدل D530
ورودی شبکه
پورت HDMI
USB
خروجی S-Video
وضوح تصویر800x600|SVGA
Wifi
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن