تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

شارژر همراه ای دیتا Power Bank Adata

به فروشگاه اینترنتی شارژر همراه ای دیتا رایانه آنلاین خوش آمدید

Adata P16750 16750mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata P16750 16750mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل P16750 ظرفیت 16750 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل P16750 ظرفیت 16750 میلی‌آمپرساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Adata P20100 20100mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata P20100 20100mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل P20100 ظرفیت 20100 میلی‌آمپرساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل P20100 ظرفیت 20100 میلی‌آمپرساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تماس بگیرید
ADATA D16750 16750mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ADATA D16750 16750mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل D16750 ظرفیت 16750 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل D16750 ظرفیت 16750 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
ADATA D8000L 8000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ADATA D8000L 8000mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل D8000L ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل D8000L ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Adata X7000 7000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata X7000 7000mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل X7000 ظرفیت 7000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل X7000 ظرفیت 7000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Adata A10050QC 10050mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata A10050QC 10050mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل A10050QC ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل A10050QC ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
ADATA P12500D 12500mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ADATA P12500D 12500mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل P12500D ظرفیت 12500 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل P12500D ظرفیت 12500 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تماس بگیرید
Adata P20000D 20000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata P20000D 20000mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل P20000D ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل P20000D ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
کلاس وزنیسنگین|بیشتر از 400 گرم
محدوده ظرفیتبیشتر از 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
تماس بگیرید
Adata PV150 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata PV150 10000mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل PV150 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل PV150 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تماس بگیرید
Adata PT100 10000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata PT100 10000mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل PT100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل PT100 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تماس بگیرید
Adata P10050 10050mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata P10050 10050mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل P10050 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل P10050 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی2.4 آمپر
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
Adata A10050 10050mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata A10050 10050mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل A10050 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل A10050 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
تعداد درگاه خروجی2 عدد
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
موجود نیست
Adata PV120 5100mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata PV120 5100mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل PV120 ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل PV120 ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
موجود نیست
Adata PV110 10400 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata PV110 10400 mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل PV110 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل PV110 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی1.0 آمپر 2.1 آمپر
محدوده ظرفیت10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
کلاس وزنیمعمولی|200 تا 400 گرم
تعداد درگاه خروجی2 عدد
موجود نیست
Adata PV100 4200 mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata PV100 4200 mAh Power Bank

شارژر همراه ای دیتا مدل PV100 با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت

مدلشارژر همراه ای دیتا مدل PV100 با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت
کلاس وزنیسبک|100 تا 200 گرم
تعداد درگاه خروجی1 عدد
محدوده ظرفیتکمتر از 5 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
شدت جریان خروجی2.1 آمپر
موجود نیست
Adata Choice PC500 5000mAh Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata Choice PC500 5000mAh Power Bank

شارژر همراه 5000 میلی آمپر ساعتی ای دیتا Choice PC500

موجود نیست
Adata DashDrive Air AE400 Wireless Storage Reader with Power Bank
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Adata DashDrive Air AE400 Wireless Storage Reader with Power Bank

اکسس پوینت بی‌سیم و شارژر همراه ای دیتا مدل DashDrive Air AE400

مدلاکسس پوینت بی‌سیم و شارژر همراه ای دیتا مدل DashDrive Air AE400
تعداد درگاه خروجی1 عدد
شدت جریان خروجی1.5 آمپر
محدوده ظرفیت5 تا 10 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن