تا اطلاع ثانوی بخش فروش سایت غیر فعال میباشد

بستن
محصولات سایت

اسکنر ای ویژن Scanner Avision

به فروشگاه اینترنتی اسکنر ای ویژن رایانه آنلاین خوش آمدید

Avision AD240 Document Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AD240 Document Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AD240

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AD240
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
سایز اسکنA4
تماس بگیرید
Avision AD250 Document Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AD250 Document Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AD250

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AD250
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
سایز اسکنA4
تماس بگیرید
Avision AD250F Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AD250F Scanner

اسکنر ای ویژن مدل AD250F

مدلاسکنر ای ویژن مدل AD250F
اسکن نگاتیو
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
سایز اسکنA4
تماس بگیرید
Avision AD125 Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AD125 Scanner

اسکنر ای ویژن مدل AD125

مدلاسکنر ای ویژن مدل AD125
سایز اسکنA4
اسکن نگاتیو
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
تماس بگیرید
Avision FB1000N Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision FB1000N Scanner

اسکنر ای ویژن مدل FB1000N

مدلاسکنر ای ویژن مدل FB1000N
اسکن نگاتیو
قابلیت تشخیص متن OCR
قابلیت اسکن دو رو
سایز اسکنA4
تماس بگیرید
Avision MiWand 2L Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision MiWand 2L Scanner

اسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand 2L

مدلاسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand 2L
قابلیت اسکن دو رو
سایز اسکنA4
قابلیت تشخیص متن OCR
اسکن نگاتیو
تماس بگیرید
Avision AD215 Document Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AD215 Document Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AD215

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AD215
قابلیت تشخیص متن OCR
قابلیت اسکن دو رو
سایز اسکنA4
اسکن نگاتیو
موجود نیست
Avision AV5400 Document Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV5400 Document Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV5400

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV5400
قابلیت تشخیص متن OCR
سایز اسکنA3
قابلیت اسکن دو رو
موجود نیست
Avision SC8800 Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision SC8800 Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن SC8800

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن SC8800
قابلیت اسکن دو رو
سایز اسکنA4
قابلیت تشخیص متن OCR
اسکن نگاتیو
موجود نیست
Avision AV5200 Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV5200 Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن AV5200

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن AV5200
قابلیت تشخیص متن OCR
اسکن نگاتیو
سایز اسکنA4
قابلیت اسکن دو رو
موجود نیست
Avision AV8350 Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV8350 Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV8350

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV8350
اسکن نگاتیو
قابلیت اسکن دو رو
سایز اسکنA4
قابلیت تشخیص متن OCR
موجود نیست
Avision AV8050U Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV8050U Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV8050U

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV8050U
قابلیت تشخیص متن OCR
قابلیت اسکن دو رو
اسکن نگاتیو
سایز اسکنA4
موجود نیست
Avision AV186 Plus Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV186 Plus Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV186 Plus

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV186 Plus
قابلیت تشخیص متن OCR
قابلیت اسکن دو رو
سایز اسکنA4
اسکن نگاتیو
موجود نیست
Avision AV185 Plus Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV185 Plus Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV185 Plus

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV185 Plus
اسکن نگاتیو
قابلیت تشخیص متن OCR
قابلیت اسکن دو رو
سایز اسکنLegal
موجود نیست
Avision AV-176U Plus Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV-176U Plus Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل 176U

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل 176U
قابلیت اسکن دو رو
سایز اسکنA4
قابلیت تشخیص متن OCR
اسکن نگاتیو
موجود نیست
Avision AV-175 Plus Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV-175 Plus Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل 175 Plus

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل 175 Plus
قابلیت اسکن دو رو
اسکن نگاتیو
قابلیت تشخیص متن OCR
سایز اسکنA4
موجود نیست
Avision AV 620C2 Plus Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV 620C2 Plus Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV 620C2 Plus

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV 620C2 Plus
اسکن نگاتیو
سایز اسکنA4
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
موجود نیست
Avision AV 121 Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AV 121 Scanner

اسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV 121

مدلاسکنر حرفه ای اسناد ای ویژن مدل AV 121
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
سایز اسکنA4
اسکن نگاتیو
موجود نیست
Avision AVA6 PLUS Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AVA6 PLUS Scanner

اسکنر مخصوص پاسپورتAVA6PLUS

مدلاسکنر مخصوص پاسپورتAVA6PLUS
سایز اسکنA6
اسکن نگاتیو
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
موجود نیست
Avision AVA5 PLUS Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision AVA5 PLUS Scanner

اسکنر مخصوص پاسپورتAVA5PLUS

مدلاسکنر مخصوص پاسپورتAVA5PLUS
قابلیت تشخیص متن OCR
اسکن نگاتیو
قابلیت اسکن دو رو
سایز اسکنA5
موجود نیست
Avision MiWand 2 Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision MiWand 2 Scanner

اسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand 2

مدلاسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand 2
سایز اسکنA4
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
اسکن نگاتیو
موجود نیست
Avision MiWand 2 WiFi Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision MiWand 2 WiFi Scanner

اسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand 2 WiFi

مدلاسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand 2 WiFi
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
سایز اسکنA4
اسکن نگاتیو
موجود نیست
Avision MiWand 2 Pro WiFi Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision MiWand 2 Pro WiFi Scanner

اسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand 2 Pro WiFi

مدلاسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand 2 Pro WiFi
سایز اسکنA4
قابلیت اسکن دو رو
قابلیت تشخیص متن OCR
اسکن نگاتیو
موجود نیست
Avision IS15 Scanner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Avision IS15 Scanner

اسکنر قابل حمل ای ویژن مدل IS15

مدلاسکنر قابل حمل ای ویژن مدل IS15
اسکن نگاتیو
قابلیت تشخیص متن OCR
سایز اسکنA6
قابلیت اسکن دو رو
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
رایانه آنلاین Rayaneh Online
فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی فروش آنلاین کالای دیجیتال می باشد که با عرضه متنوع انواع گوشی موبایل لپ تاپ تبلت و لوازم جانبی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی رایانه آنلاین با هدف فروش اینترنتی مجموعه کاملی از قبیل لپ تاپ ، تبلت، گوشی موبایل ، دوربین عکاسی،هارد اکسترنال، ماوس، پرینتر، کارت شبکه،رم کامپیوتر از برندهای معتبر دنیا مانند سونی، ایسر، ای دیتا، اپل ، نیکون، اچ پی، مایکروسافت ،فراسو با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فروش آنلاین لوازم الکترونیکی فعالیت می کند.
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن